Martin Godske

Martin Godskes er administrerende direktør i den socialpædagogiske virksomhed Habitus. Martins overordnede målsætning i Habitus er at minimere frustration og maksimere livskvalitet – for flest muligt mennesker.

Martin Godske har et mål om at øge kvaliteten inden for socialområdet – og ikke mindst hos Habitus. Det kommer blandt andet til udtryk ved den systematik, som anvendes til at sikre en høj pædagogisk kvalitet på bostederne. En af metoderne til at opnå dette er via Habitus’ årshjul. Ifølge Martin Godske er pædagogik en videnskab – og videnskab kræver systematik – også i pædagogisk arbejde.

“For Habitus handler det om at have rammerne til at skabe livskvalitet for individet – og muligheden for at skabe livskvalitet for alle dem der har brug for det” – fortæller Martin. “Ressourcerne og mulighederne forpligter. Det vi kan i Habitus ved jeg kan hjælpe udsatte i hele Danmark. Derfor synes jeg også vi har en forpligtigelse til at prøve”

Pædagogik er ikke bare omsorg. Det er en evne til at vælge den metode der passer det enkelte individ bedst. Derfor er det ifølge Martin Godske også vigtigt at have et system der sikrer, at det er den rette pædagogiske metode der bliver valgt.

Hør Martin Godske forklare om ledelse i socialpædagogiske virksomheder, og på hvilke områder det kan være udfordrende.

Ledelse i socialpædagogik er altid underlagt den udfordring, at den skal søge at gøre pædagoger til de mest etiske og empatiske udgaver af sig selv. Uden at slide på hverken pædagog eller borger.