Hvad er god ledelse?

Ledelse i den socialpædagogiske branche er, ifølge Martin Godske, særligt. Det bliver nemlig altid et spørgsmål om etik og moral. Og hvordan leder man egentlig mennesker til at være moralske og etiske mennesker?

I socialpædagogiske virksomheder, er slutproduktet værdiløst, hvis det ikke bliver leveret med den rigtige intention. Uanset hvor god metodisk man er, hvor mange regler og retningslinjer man har overholdt, så kan man aldrig nå godt i mål, medmindre man som et genuint menneske, ønsker den anden det godt.

Præmissen for hvad der er god, og hvad der er dårlig ledelse, differentiere fra virksomheder, hvis slutprodukt ikke er menneskeskæbner. Kravet til god ledelse i socialpædagogiske virksomheder, er et krav til en perfekt balance mellem at kunne udstikke regler og møde mennesker empatisk.

”På den ene side skal man som leder være meget rammesættende. Hvad er metoden, hvornår skal du være hvor, hvordan skal du håndtere kritiske situationer” fortæller Martin Godske, direktør i HabitusHusene. Martin Godske fremhæver, at der er en lang række krav, man som leder bliver nødt til at holde fast i, som når alt kommer til alt, er ren magtudøvelse. Han fortæller videre at: ”De krav og procedurer skal altid leveres på en måde, så alle medarbejdere hele tiden tør vise sig selv, som genuine mennesker. I andre ledelsessammenhænge kan man lede efter meget strammere KPI’er end man kan, når man arbejder med mennesker som vi gør det. Det sætter nogle andre krav til ledelsen”

Der er et krav til mennesker der arbejder med mennesker om, at de har en genuin interesse i den andens ve og vel. Producerer man tekniske løsninger behøver man ikke gå op i slutproduktets følelser, men arbejder du på et bosted, kan du aldrig komme uden om det andet menneskes behov, ønsker og følelser. Som pædagog bliver du altid nødt til at møde på arbejde som menneske. I mange andre brancher kommer man langt, ved at møde op og udføre en funktion.

”I virksomheder som Habitus er det fuldkommen centralt at vores organisation er skruet sådan sammen, at ledelse på hvert botilbud er helt tæt på praksis. En botilbudsleder skal kende hverdagen for pædagogerne. Ellers har de ikke et overblik over omfanget af de udfordringer, de kan møde.” fortæller Martin Godske.

Når en hverdag ser ud, som den gør for mange af beboerne i HabitusHusene, er der pædagogisk personale omkring dem døgnet rundt og alle ugens dage. Derfor skal de pædagogiske metoder kunne bruges i alle situationer, men der skal også skabes og opretholdes meget klare rammer, regler og retningslinjer for alle døgnets timer.

Rammer som hvor og hvornår er prædefineret i mange andre fag, hvor man er omkring, og drager omsorg for, andre mennesker. Hos psykologen går man hjem efter sin samtale, i børnehaven bliver børnene hentet. Som pædagog på et socialpædagogisk bosted skal alle hverdagens rammer defineres.

Derfor har man brug for, at den nærmeste ledelse kan forstå de mange situationer man står i, i løbet af en dag – og det kræver et særligt indblik.

”Man er en dygtig leder i en socialpædagogiske virksomhed, når man formår at balancere mellem at være den der er magtudøvende og rammesættende – og samtidig kan hjælpe med at skabe resonans mellem medarbejderne og deres etiske kompas. At arbejde med mennesker kan være forbundet med meget frustration. Det sætter meget høje krav til ledere.” afslutter Martin Godske.

Har du nogen spørgsmål til Martin Godske og Habitus, finder du kontaktinfo her.